piątek, 2 października 2015

Konkurs plastyczny

2 październik 2015r.
Biblioteka Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie- "Zmieniając nawyki, chronisz Ziemię i klimat"
Celem konkursu jest:

• Popularyzacja wśród uczniów problematyki związanej z potrzebą ochrony
środowiska.
• Wzbogacenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat przyrody i jej ochrony, 
w tym:
   - zachęcanie do oszczędzania energii,
   - ograniczania ilości odpadów i ścieków,
   - promocja wiedzy o segregacji i recyklingu odpadów,
   - właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym 
i elektronicznym,
   - możliwość przetwarzania i wykorzystania surowca wtórnego na nowe materiały.
• Promocja wiedzy o odnawialnych źródłach energii.
• Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.
• Promowanie i wspieranie proekologicznych zachowań wśród dzieci.
• Pobudzanie, rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności dzieci.Udostępnij znajomym!
Komentarze