czwartek, 29 października 2015

Seminarium„Wykorzystanie autoewaluacji w pracy nauczyciela stażysty i kontraktowego do planowania rozwoju zawodowego”

15.00
Biblioteka Pedagogiczna

Zakres tematyczny:
- Formy autoewaluacji(samoocena, portfolio, informacja zwrotna od ucznia, rodzica, dyrektora po przeprowadzonej obserwacji, innych nauczycieli po lekcjach koleżeńskich).
- Planowanie rozwoju zawodowego w oparciu o wnioski z autoewaluacji.

Kierownik formy: Anna Stefaniak – nauczyciel konsultant ds. organizacji
i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak

Liczba godzin: 5

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 29 października 2015 r. – godz. 1500, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia wRawie Mazowieckiej, ul.Zwolińskiego 8d

Zgłoszenia do:27 października 2015r. Biblioteka Pedagogiczna Filia w Rawie Mazowieckiej, tel. 46 815 40 14, e-mail: bibliotekarawa@o2.pl


Udostępnij znajomym!
Komentarze