wtorek, 19 stycznia 2016

Konferencja metodyczna: „Diagnoza potrzeb, zmiany w prawie autorskim i zapowiadane zmiany w podstawie programowej”.

14.00
Biblioteka Pedagogiczna Filia w Rawie Maz.

Adresaci: nauczyciele zajęć komputerowych i informatyki wszystkich typów szkół oraz zainteresowani tematyką
Zakres tematyczny:
- Proponowane zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące podstawy programowej zajęć komputerowych i informatyki
- Nowelizacja prawa autorskiego
- Diagnoza potrzeb nauczycieli zajęć komputerowych i informatyki w zakresie kształcenia
- Zapoznanie z ofertą WODN i propozycjami szkoleń z zakresu zajęć komputerowych i informatycznych.


Udostępnij znajomym!
Komentarze