poniedziałek, 20 czerwca 2016

Kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia

20-22 czerwca 2016r. godz. 9.00-17.00
Hotel Panorama w Mszczonowie


Adresaci:

Pracownicy administracyjni, koordynujący pracę, bądź pracujący w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, a także pracownicy instytucji prowadzących składnice akt oraz osoby zainteresowane pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.

Cel szkolenia:

Przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną oraz przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji.
Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Program:

I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją

II. Rodzaje współczesnej dokumentacji

III. Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji

IV. Organizacja pracy kancelaryjnej

V. Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt

VI. Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym.

VII. Archiwizowanie dokumentacji aktowej

VIII. Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej.

IX. Usługi archiwalne.

X. Egzamin teoretyczny.

XI. Zajęcia praktyczne:

XII. Egzamin praktyczny.

Koszt szkolenia: 920pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia – wydane na podstawie rozporządzenia MEN, uprawniające do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Serwis kawowy
Lunch każdego dnia szkolenia
Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych, zniżka na nocleg w Hotelu Panorama
Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na http://www.sukcescr.pl/kurs-kancelaryjno-archiwalny-pierwszego-stopnia/


Udostępnij znajomym!
Komentarze