sobota, 22 października 2016

Fundusze Europejskie dla Ciebie!


Od 10.00
Pl. Piłsudskiego 5 (przed UM)
W sobotę 22 października oraz w poniedziałek 28 listopada w Rawie Mazowieckiej gościć będzie kampania informacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na temat możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Akcja toczy się pod hasłem Zmieniamy Łódzkie Dla Ciebie. Kampania ma charakter mobilny, jej celem jest bezpośrednie dotarcie do potencjalnych zainteresowanych w miejscu ich zamieszkania. Skierowana jest głównie do przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji oraz osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej. Zachęcamy także wszystkich pozostałych do skorzystania z kampanii, by dowiedzieć się o już zrealizowanych projektach z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Informacji udzielają eksperci doświadczeni w temacie pisania wniosków unijnych, mający rozległą wiedzę praktyczną.

Mobilne Centrum Informacji (MCI) mieści się w specjalnie przystosowanym pojeździe, który na miejscu stacjonowania przekształca się w komfortową i przestronną salę konferencyjną. Tu prowadzone są przez specjalistów od funduszy unijnych bezpłatne konsultacje i warsztaty. Warsztaty z zakresu RPO WŁ są dostosowane do specyfiki miejsca i grupy odbiorców. MCI jest wyposażone w urządzenia multimedialne, internet i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz niesłyszących i niewidomych, a także gry i atrakcje dla dzieci.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Pl. Piłsudskiego 5 (parking przed ratuszem) od godz. 10 do 17. O godz. 10.30 i 15.30 można będzie skorzystać z warsztatów tematycznych z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ.

https://www.facebook.com/events/177387926043557/
Udostępnij znajomym!
Komentarze