sobota, 21 lipca 2018

XXIV Maraton Pływacki im.Pawła Pioruna o Puchar Burmistrza Rawy

13.00 
zalew Tatar Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej zaprasza na XXIV Maraton Pływacki im. Pawła Pioruna o Puchar Burmistrz Rawy Mazowieckiej. To jeden z najstarszych maratonów pływackich w centralnej Polsce, organizowany od 24 lat bez żadnej przerwy. Spotykamy się po raz XXIV w Rawie Mazowieckiej nad zalewem TATAR 21 lipca 2018 r. o godzinie 13:00. Zawodnicy startują na 8 dystansach w poszczególnych kategoriach wiekowych
KATEGORIE:
• dziewczęta - do 12 lat - dystans 500 m.
• dziewczęta - od 13 do 16 lat - dystans 1000 m
• kobiety - open - dystans 2000 m.
• kobiety - powyżej 40 lat - dystans 2000 m.
• Chłopcy - do 12 lat - dystans 500 m.
• Chłopcy - od lat 13 do 16 lat - dystans 1000 m
• mężczyźni - open - dystans 3000 m.
• mężczyźni - powyżej 50 lat - dystans 2000 m.

Organizatorami XXIV edycji maratonu pływackiego są:
• Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej.
• Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej
• Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „TOPORY”
Celem organizacji maratonu pływackiego jest:
• upowszechnianie aktywnego wypoczynku,
• popularyzacja pływania jako ogólnodostępnej formy rekreacji ruchowej.

Zasady uczestnictwa:
Wszystkich zawodników obowiązuje:
• wpisowe w wys. 25 zł, powyżej 18 roku życia, 15 zł poniżej 18 roku życia.( liczy się rok urodzenia a wpłaty w biurze zawodów w dniu zawodów)
• doręczenie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia pisemnego o dobrym stanie zdrowia, (do pobrania na stronie Okręgowego WOPR)
• zawodnicy do lat 18 muszą posiadać zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na start w maratonie.(do pobrania na www.woprrawa.pl
• zawodnicy startują na własny koszt.
Zgłoszenia:
• w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej,
ul. Katowicka 20 telefon 603 665 107
lub na adres elektroniczny jankes21@poczta.onet.eu
• na przystani Zalewu Tatar
• w sekretariacie zawodów w dniu imprezy – przystań Zalewu Tatar – do godz. 1245.
Udostępnij znajomym!
Komentarze