środa, 9 września 2015

Konferencja metodyczna

14:00
Biblioteka Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej

Serdecznie zapraszamy na: „ Planowanie i dokumentowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki oświatowej”
Adresaci:  kadra kierownicza szkół/placówek oświatowych, nauczyciele wydelegowani przez dyrektora

Zakres tematyczny:
- zmiany w przepisach prawnych mających wpływ na planowanie
i realizowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej, - propozycja dokumentów planistycznych związanych z nadzorem pedagogicznym dyrektora( plan nadzoru pedagogicznego, zasady przeprowadzania obserwacji  przez dyrektora, sposoby dokumentowania czynności dyrektora).

Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz- konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach

Termin i miejsce rozpoczęcia: 9 września 2015 r. tj. środa- godz. 1400, Biblioteka Pedagogiczna Filia w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 8d


Udostępnij znajomym!
Komentarze