piątek, 23 października 2015

Kosmos w codzienności zaklęty… Kultury ludów andyjskich

17.00
Muzeum Ziemi Rawskiej


Wystawa Kosmos w codzienności zaklęty… Kultury ludów andyjskich ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi prezentuje zabytki z Kolumbii, Ekwadoru, Peru (ze szczególnym uwzględnieniem dorzecza rzeki Ukayali) i Chile, zarówno te bliższe współczesności, jak i sięgające czasów dawnych. Wytwory kultur andyjskich, takie jak ceramika, ubiór czy biżuteria, ukazane zostały w ujęciu tematycznym, przedstawiającym podział na świat kobiet i mężczyzn, wraz z przyporządkowanymi im zachowaniami i działaniami. Na szczególną uwagę zasługują fotografie ilustrujące kulturę Indian Shipibo, a ich wyroby, ozdobione charakterystycznym ornamentem, stanowią jedno z najważniejszych ogniw wystawy.

Kultury ludów andyjskich charakteryzują się dużą różnorodnością wynikającą z wielokulturowości, jednak łączy je specyficzna wizja imago mundi – wizja świata oparta na komplementarnych dychotomiach, uzupełniających się i mających stanowić jedność. Wszystko, począwszy od budowy Kosmosu, poprzez budowę świata ziemskiego i jego elementów, skończywszy na ludzkim ciele, składa się z żeńskiego i męskiego pierwiastka, czego odbicie znaleźć można w życiu codziennym Indian tych terenów. W ten sposób ludzki mikrokosmos jest odzwierciedleniem makrokosmosu, a wytwory kultury są tego materialnym i symbolicznym wyrazem.

Zapraszamy do andyjskiego świata, w którym w codzienności zaklęty jest Kosmos.

tekst: Muzeum Ziemi Rawskiej


Udostępnij znajomym!
Komentarze