czwartek, 21 stycznia 2016

Seminarium „Ja i zespół– jak współpracować w radzie pedagogicznej?”

15.00
Biblioteka Pedagogiczna Filia w Rawie Maz.

Adresaci: Nauczyciele stażyści i kontraktowi wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani tematem
Zakres tematyczny:
- Usytuowanie prawne zespołów w szkołach i placówkach oświatowych.
- Role i funkcje członków zespołu.
- Wpływ pracy zespołowej na rozwój zawodowy nauczyciela.

Kierownik formy: Anna Stefaniak – nauczyciel konsultant ds. organizacji
i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach

Liczba godzin:5

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 21 stycznia 2016 r. – godz. 15.00, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8d
Udostępnij znajomym!
Komentarze