sobota, 2 grudnia 2017

Spotkanie autorskie z prof. Wiktorem Łyjakiem

11.00
Miejski Dom Kultury

Stowarzyszenie  Wychowanków  Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie i promocję książki prof. dr hab. Wiktora Łyjaka z Instytutu Edukacji Muzycznej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach „Spis Funduszów i Przychodów rocznych do Probostwa Miasta Rawy Należących dokonany w 1818 roku”. Spotkanie odbędzie się 2 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w Miejskim Domu Kultury.

Wiktor Łyjak  ur. w Skierniewicach, studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, w klasie organów prof. Joachima Grubicha. Koncertował w kraju oraz za granicą. Dokonał nagrań dla Polskiego Radia, utrwalił swe interpretacje na kilkunastu płytach kompaktowych wydanych  w Anglii, Belgii, Korei Płd. i w Polsce. Jako jedyny polski organista posiada Złotą Płytę (1999 r.) i Platynową Płytę (obecnie jest to równowartość Podwójnej Platynowej Płyty) przyznaną w 2000 r. za CD z utworami J.S. Bacha. Jego nagranie CD z utworami Augusta Freyera uznane zostało przez miesięcznik „Muzyka 21” za płytę miesiąca we wrześniu 2004 roku. Ma w repertuarze wszystkie dzieła organowe J.S. Bacha, J. Brahmsa, A. Freyera, C. Francka, F. Mendelssohna-Bartholdy’ego i W.A. Mozarta, a także wszystkie koncerty organowe J.F. Händla i Josefa Haydna.
Jest doktorem nauk humanistycznych Polskiej Akademii Nauk w zakresie Historii - nauki o sztuce (2002). Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych  w zakresie nauki o sztuce uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim. Jako profesor wykłada na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie kieruje Zakładem Historii, Teorii i Edukacji Muzycznej.

Opublikował ponad sto pięćdziesiąt prac z zakresu dziejów budownictwa organowego, historii muzyki polskiej i historii, m.in. jest autorem książek: Organy na Mazowszu (I nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków 2006), Organy w kościołach ewangelickich w Królestwie Polskim w latach 1815-1864, Organy na Mazowszu (tom II) oraz hasła o polskich organach w znanej encyklopedii Die Musik Geschichte und Gegenwart. Jako ekspert Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w zakresie zabytków techniki bierze udział w pracach związanych z rekonstrukcjami zabytkowych organów i konsultuje projekty powstających współcześnie instrumentów. Będąc rzeczoznawcą powoływanym przez Wspólnotę Polską, działa także na Białorusi, Litwie i Ukrainie. Jest także rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami, w dziedzinie instrumenty muzyczne; zabytki techniki. Dla Telewizji Polonia zrealizował cykl programów ARS ORGANI traktujących o dawnych organach w Polsce.

Wiktor Łyjak, związany od lat z Warszawą, był organizatorem letnich koncertów organowych w kościele Św. Krzyża, a w latach 1976-1983 pełnił tam obowiązki organisty. Przez przeszło trzydzieści lat, do 2015 roku był tytularnym organistą Kościoła Prokatedralnego (Seminaryjnego). Kieruje Międzynarodowym Festiwalem Organowym „Johann Sebastian Bach”, organizowanym przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, w którym jest członkiem Zarządu.
Udostępnij znajomym!
Komentarze